:: สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด ::
[ 20 ธันวาคม 2560 ]: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด <-->
กำลังออนไลน์ 9 คน
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
251
เดือนนี้
3,290
เดือนที่แล้ว
2,359
ปีนี้
11,098
ปีที่แล้ว
13,246ข้อมูลบุคลากรและ :
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นพ.ชายตา สุจินพรัหม
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
นายสุจินดา อภัยจิตต์
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ชื่อ-สกุล
นางจารุณี ศุภกาญจน์
ตำแหน่ง
ผู้สอบบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล
นายจงดล สมานดุษนี
ตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
093-9199379
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ชื่อ-สกุล
นางดารณี สินวิบูลย์รัตน์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-4519404
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายจัดการ

ชื่อ-สกุล
นางสาววิลาวัลย์ วิวาสุขุ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
084-4586559
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายจัดการ

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุริดา บุญครอง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
084-7728752
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายจัดการ

ชื่อ-สกุล
นางสาวปัณณ์นิศา ศรีศิริภานนท์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายจัดการ

ชื่อ-สกุล
นางสาวธนภรณ์ สิริไสย์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0939141623
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายจัดการ

ชื่อ-สกุล
นางสาววรรษมน จันทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายจัดการ
หน้าที่ 1 2
Untitled Document
แสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : เอ็มแอนด์ทีคอมพิวเตอร์ Line ID : m-and-tcom
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel